Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑΣ –

Ποίηση- απόδοση: πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη
Υμνογραφία: ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s