ΆΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ – 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=Mwtv83dDKG8 Eπιμέλεια : Ιερομόναχος Ευφρόσυνος ΣαββαΐτηςΑφήγηση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη O συγκινητικός βίος του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος με μια σύντομη επίκαιρη ομολογιακή διδαχή