Τηλεκρατία-Ποίημα από την Σοφία Κιόρογλου

Μια Αναίμακτη τυραννία
Δίχως αποκεφαλισμούς
Δίχως εχθρούς
Μα πάντα με κομπάρσους
Υποταγμένους στο Σύστημα

Το ποίημα είναι δημοσιευμένο στο http://www.poemhunter.com/poem/-10997/

4 Comments

  1. πολύ καλό και αληθινό…
    ο Θεός να μάς φωτίζει, να “ανοίξουν” τα μάτια της ψυχής μας, να δούμε πού βαδίζουμε..

    ευχαριστούμε, Σοφία μου

    Liked by 1 person

  2. a tyranny instilled in the mind is an evil one that can destroy us without drawing blood…thankfully we have our faith to help combat such invisible enemies…great writing

    Liked by 1 person

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s