Η Γερόντισσα Μαγδαληνή Κουλλιά και το δαχτυλίδι αρραβώνων με τον Νυμφίο της – Απόσπασμα από το βιβλίο “ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ- ΤΟΜΟΣ Β’”

Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε εκδόθηκε ο δεύτερος τόμος “ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ- ΤΟΜΟΣ Β’” της συγγραφέως Σοφίας Κιόρογλου, με υπότιτλο “Κατάθεση Ψυχής”

Το βιβλίο περιλαμβάνει θαυμαστές εμπειρίες που έζησαν πρόσωπα σαν και εμάς αλλά και μοναχοί. Οι διηγήσεις που θα διαβάσετε στο βιβλίο είναι αληθινές και ανήκουν σε πραγματικά πρόσωπα. Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο της Κυρίας Ψαρουδάκη, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΤΗΛ 6972848891.

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ

image.png


Η Γερόντισσα Μαγδαληνή Κουλλιά και το
δαχτυλίδι αρραβώνων με τον Νυμφίο της

Μια από τις εξέχουσες μορφές του γυναι-
κείου μοναχισμού, η Γερόντισσα Μαγδαληνή
η Καλύμνια, αποτελεί μια σύγχρονη ασκητική
φυσιογνωμία που ευαρέστησε με την ισάγγελη
βιοτή της τόσο το Νυμφίο της Χριστό, όσο και
τους συνανθρώπους μας, τις υποτακτικές της
και τους ευλογημένους κατοίκους της ακριτι-
κής γεωλογικά, αλλά πολύκαρπης πνευματικά
Καλύμνου. Το παράδειγμα των ασκητικών της
κατορθωμάτων και των ελεημοσυνών της απο-
τελεί ασφαλή οδηγό για εκείνες τις ψυχές που
θέλουν να ξεπεράσουν τη φύση τους και να
ακολουθήσουν τον υπερφυσικό δρόμο, το δρό-
μο που υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Απο-
τελεί πυξίδα αλάνθαστη σωτηρίας των ψυχών
των συνανθρώπων μας. Πριν ακόμη γίνει μο-
ναχή, εμφανίστηκε ένα βράδυ ο Κύριος Ιησούς
Χριστός και της έδωσε το ίδιο δαχτυλίδι που
είχε δώσει στην Αγία Αικατερίνα, ως ένα ση-
μείο αιώνιου αρραβώνα με τον Νυμφίο της Ιη-
σού Χριστό που όχι μόνο την προόριζε για με-
γάλα και θεάρεστα πράγματα αλλά την κάλεσε
αργότερα να τον επισκεφτεί στα Ιεροσόλυμα.
Η Γερόντισσα Μαγδαληνή, κατά κόσμον Μα-
ρία Κουλλιά, ήταν η πρωτότοκη θυγατέρα μιας
υπερπολύτεκνης οικογένειας με πέντε κορίτσια
και πέντε αγόρια που εκείνη την εποχή είχαν
ζητήσει εργασία στην αχανή χώρα της Ρωσίας.
Η Μαρία από τα παιδικά της χρόνια έδειχνε
ότι ήταν σκεύος εκλογής. Ο θείος έρωτας φλό-
γιζε την καρδιά της και επιθυμούσε διακαώς
να εγκαταλείψει κάθε τι το κοσμικό και μά-
ταιο και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χρι-
στό μας, στον ουράνιο Νυμφίο της. Ένα βρά-
δυ στο πατρικό σπίτι της Μαρίας ο πονηρός
χόρευε. Ο πατέρας της, αρκετά ευκατάστατος,
της συμπεριφερόταν βάναυσα και σαν ανήμε-
ρο θηρίο βίαια προσπαθούσε να την πείσει να
έλθει σε γάμο με κάποιο νέο Καλύμνιο. Δεν
έμενε δε μόνο στα λόγια, στους φοβερισμούς
και στις ύβρεις. Χρησιμοποιούσε μαζί λεκτική
και σωματική βία. Η ήρεμη, όμως, και απαθής
στάση της κόρης του τον εκνεύριζε ακόμη πε-
ρισσότερο και η οργή του ξεπέρασε τα όριά
της. Σε κάποια στιγμή το ανένδοτο φρόνημά
της τον τύφλωσε και ο πονηρός του όπλισε το
χέρι με ένα τσεκούρι. Το σήκωσε απότομα και
το έριξε με μανία εναντίον της θεοφρούρητης
θυγατέρας του. Αλλά εάν ο Θεός είναι μαζί μας
κανείς δεν μας φοβίζει, κανείς δεν μπορεί να
μας απειλήσει και να μας κάνει κακό. Γι’ αυτό
και ο Προφήτης Ησαΐας έγραφε: «Γνώτε έθνη
και ηττάσθε, ότι μεθ’ ημών ο Θεός» (Ησ. η ́ 9).
Το θαύμα τότε έγινε! Το τσεκούρι άλλαξε πο-
ρεία και αντί για τη νύμφη του Χριστού πήγε
και καρφώθηκε, ώ των θαυμασίων Σου, Κύριε,
στην πόρτα του σπιτιού. Το θαύμα αυτό της
διασώσεως της νεαρής Μαρίας ήταν η θεία βε-
βαίωση ότι ο Χριστός μας θα στήριζε αδιάκοπα
τη νύμφη Του σε όλη την περαιτέρω πορεία της
ζωής της. Τα μαρτύρια της αγνής κόρης δεν
σταμάτησαν, όμως, για να φανεί και η δύνα-
μη της πίστεώς της, να δοκιμασθεί αυτή «ως
χρυσός εν χωνευτηρίω» (Σοφ. Σολομ. γ ́ 6) και
να γίνει αφορμή συνετισμού και καταπραΰνσε-
ως της οργής όλων των οικείων της και, γιατί
όχι, της καλής αλλοιώσεώς τους. Έτσι, μια άλλη
σκοτεινή και βροχερή νύχτα, ο άστοργος και
σκληρόκαρδος πατέρας πέταξε τη Μαρία έξω
από το σπίτι. Αυτή κατέφυγε κάτω από μια
ροδιά, και προσευχόταν ασίγητα. Ο Θεός μας
τότε τη ροδιά την έκανε ομπρέλλα, αφού ως
Παντοδύναμος μπορεί και από λίθους «εγείραι
τέκνα τω Αβραάμ» (Λουκ. γ ́ 8). Η μητέρα της,
όταν άκουσε τις βροντές και είδε τις αστραπές
άρχισε να αγωνιά για το σπλάχνο της. Περίμενε
να αποκοιμηθεί ο σύζυγός της και κρυφά μετά
βγήκε στην αυλή σε αναζήτηση του παιδιού της.
Φαντασθείτε τη χαρά και την έκπληξή της, όταν
αντίκρυσε τη Μαρία να κάθεται κάτω από το
δένδρο, που σημειωτέον, λόγω του χειμώνα,
είχε ρίξει τα φύλλα του, και ούτε σταγόνα βρο-
χής δεν την είχε ακουμπήσει. Όλη η αυλή ήταν
πλημμυρισμένη από τα νερά της βροχής και ο
χώρος της ροδιάς με την καθισμένη στη ρίζα
της Μαρία ήταν εντελώς στεγνός. Δάκρυα τότε
χαράς και ευγνωμοσύνης προς το Θεό μας, που
μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο, ξεχύθηκαν
από τα μητρικά της μάτια καθώς την οδηγούσε
στο δωμάτιό της. Μετά από τα οικογενειακά
αυτά περιστατικά και την εμφανή προστασία
του Θεού μας προς αυτήν, η Μαρία πήρε τη
μεγάλη απόφαση να Του αφιερωθεί ολοκληρω-
τικά. Το ποθούσε, όπως ο διψασμένος το νερό,
όπως ο πεινασμένος το ψωμί, όπως ο ασθενής
την υγειά του. Και ο πόθος του Θεού, όπως
λέγει και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, έσβησε τον
πόθο των γονέων και των αδελφών. Στο κο-
ντινό νησί της Πάτμου, το ευλογημένο νησί της
Αποκαλύψεως, είχε ακούσει για ένα γυναικείο
κοινόβιο, το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής,
το οποίο είχε κτίσει ο ομολογητής Άγιος της
Εκκλησίας μας, ο Παρθένιος Παγκώστας. Εκεί
θα μπορούσε να ζήσει τη ζωή της αγνότητος,
της πτωχείας, της μοναδικής πολιτείας, αυτής
που στοχεύει στην κατάκτηση της αρετής και
της κληρονομίας τη Βασιλείας των Ουρανών.
Θα έφευγε κρυφά από τη μαρτυρική πατρι-
κή εστία, για να συγκαταριθμηθεί στις νύμφες
του Χριστού, του μόνου επιθυμητού της καρ-
διάς της. Θεώρησε, όμως, σκόπιμο και σωστό
πάρει ευλογία για την απόφασή της αυτή
από τον τότε Μητροπολίτη του νησιού Ιωάννη.
Εκείνος την άκουσε με κατανόηση και, δοκι-
μάζοντάς την, προσπάθησε να την αποτρέψει
από την πραγματοποίηση του σκοπού της, ίσως
σκεφτόμενος ότι η Κάλυμνος θα έχανε ένα τέ-
τοιο φιλέρημο στρουθίο, μια κόρη, που θα μπο-
ρούσε να αναδείξει το νησί σε τόπο αγιασμού
ψυχών. Όταν, όμως, πρόσκρουσε στο αμετάθε-
το της γνώμης της, την παρακάλεσε να παρα-
μείνει για λίγο ακόμη στο νησί και με πολλές
προσευχές να δεηθεί στο Θεό, για να αναδείξει
Εκείνος το θέλημά Του. Μετά από τρεις ημέρες
ο Δεσπότης κάλεσε τον πατέρα της Μαρίας και
του ανακοίνωσε την απόφαση της θυγατέρας
του, να φύγει για την Πάτμο. Τότε ήταν που
φάνηκε η μεταστροφή του άγριου πατέρα, που
με τη Χάρη του Θεού, ξεπερνούσε τις αδυνα-
μίες του και μαλακώνοντας τη σκληροκαρδία
του απάντησε στο Δεσπότη, ότι είχε ήδη πάρει
ο ίδιος την απόφαση να της κτίσει Μοναστήρι
στα κτήματά του.Ο Γέρο Κουλλιάς τήρησε το λόγο του. Σε ένα
οικογενειακό κτήμα στο Άργος έκτισε μιά Εκ-
κλησία και ένα κελλάκι, γύρω στο 1865, όταν η
πρωτότοκη κόρη του ήταν στο άνθος της ηλικί-
ας της, στα δεκαοκτώ της χρόνια. Την απόφαση
αυτή με απερίγραπτη χαρά δέχθηκε η Μαρία,
που με δοξολογική διάθεση προς τον αγαπημέ-
νο της Ιησού εγκαταστάθηκε στο ερημικό της
ασκητήριο. Και ήταν ερημικό τότε, γιατί όλη
η γύρω περιοχή του Άργους ήταν ακατοίκητη.
Μόνο η οικογένεια Βρόντου έμενε στο «κάθι-
σμα» του Μοναστηριού του Θεολόγου της Πά-
τμου, σε αρκετά μακρυνή απόσταση από το
ερημητήριο της Μαρίας του Κουλλιά. Αυτή την
ενέπνεε η τοποθεσία, γιατί στο «κάθισμα» των
Αγίων Αποστόλων, που είχε κτίσει ο Όσιος Χρι-
στόδουλος τον ενδέκατο αιώνα, είχαν ασκητέ-
ψει Όσιοι Γέροντες που αγίασαν το μέρος με
τα δάκρυά τους και ευαρέστησαν με την ασκη-
τική βιοτή τους τον Κύριο. Άλλωστε και η μορ-
φή της Κυρίας των Ουρανών, της Παναγίας της
Κυράς, ο μονόχωρος καμαροσκεπής Ναός της
με νάρθηκα με βυζαντινές και μεταβυζαντινές
τοιχογραφίες από τους ίδιους αγιογράφους των
Ναών του Μεγάλου Κάστρου και της Μεταμορ-
φώσεως, που κοσμεί το Άργος, και του οποίου
το Ιερό Βήμα χωρίζεται από τον κυρίως Ναό
με ξύλινο ζωγραφιστό τέμπλο του 1785, την
ενίσχυε στην προσπάθειά της για ανάβαση της
κλίμακας των αρετών και μάλιστα στο καινού-
ριο της σπίτι, το αφιερωμένο στον Ευαγγελι-
σμό της. Το ξεκίνημα, λοιπόν, των ασκητικών
κατορθωμάτων της Μαρίας είχε την ευλογία
της Παναγίας μας και τη στήριξη των παλαιο-
τέρων οσιακών μορφών του οροπεδίου του Άρ-
γους, που το πότισαν με τα δάκρυα και τους
ιδρώτες των ασκητικών τους πόνων. Ασφαλώς
η νεαρή κόρη θα είχε γαλουχηθεί πνευματικά
από το ακμαίο φιλοκαλικό πνεύμα που εκείνη
την εποχή συντηρούσε το κολλυβαδικό κίνημα.
Θα είχε εστερνισθεί την αδιάλειπτη προσευχή,
τη νήψη και την συνεχή Θεία Μετάληψη, από
τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
και από διδασκαλίες Αγιορειτών Πατέρων που
γυρνούσαν στα γύρω νησιά και μετέφεραν την
πνευματική αναγέννηση. Αυτοί, με πρώτο τον
Άγιο Νήφωνα τον Χίο, έκτιζαν Ναούς και μονα-
στήρια στη χάρη της Ευαγγελίστριας, όπως στη
Σκιάθο, στην Ικαρία, στη Σάμο, και στους γει-
τονικούς Λειψούς. Για έξη ολόκληρα χρόνια, η
νεαρή ασκήτρια έμεινε έγκλειστη στο μικρό της
κελλάκι, ολομόναχη και δεχόταν τη λιτή τροφή
της από ένα παραθυράκι. Βίωνε έμπρακτα και
μάλιστα σε πληρότητα το τρίπτυχο της μοναχι-
κής πολιτείας, την παρθενία, την πτωχεία και
την υπακοή, θεωρώντας ως αξίες όσα οι κοσμι-
κοί άνθρωποι θεωρούν απαξίες. Στόχευε μέσα

από τις αρετές αυτές να φθάσει στον αγιασμό

της, τη σωτηρία της ψυχής της, την πλήρη αφο-
σίωσή της στον Ουράνιο νυμφίο της μέσα από
την υπακοή, την άσκηση και την προσευχή. Με
απαράμιλλη ανδρεία κατατρόπωνε τις καθη-
μερινές μηχανορραφίες του μισοκάλου. Μια
βραδιά, όπως παλαιότερα συνέβη στον Όσιο
Αντώνιο, όπου ερπετά πλημμύρισαν το χώρο
της προσευχής του, και πρόσφατα στον Όσιο
Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, που με μορφή πλή-
θους σκορπιών του επιτέθηκαν κατά την ώρα
της προσευχής του στο σπήλαιο του Οσίου Δα-
βίδ, ο πονηρός και μισόκαλος δαίμονας γέμισε
το κελλί της ασκήτριας της Καλύμνου με ιο-
βόλα ερπετά. Όμως παρά την ευαισθησία της
γυναικείας της φύσεως δεν φοβήθηκε. Γνώρι-
ζε τα τεχνάσματα του πονηρού και λέγοντας
«συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του τύπου
του Τιμίου Σταυρού Σου πάσαι αι εναντίαι δυ-
νάμεις» έκανε τον έχθιστο να απομακρυνθεί
καταντροπιασμένος. Στον Κύριό μας, η νεαρή
ερημήτρια της Καλύμνου μιλούσε με παρρησία,
αλλά και με δάκρυα ευχαριστίας του έλεγε:
«Κύριε, σε διψάει η ψυχή μου και σε ζητάει!
Kαι πώς να μην Σε ζητήσει, αφού Εσύ πρώτος
τη ζήτησες, την ανέσυρες από τον κόσμο. Εσύ
που «από κοπρίας ανυψείς πένητα» (Ψαλμ.
112, 7). Εσύ πρώτος τη ζήτησες και της έδω-
σες να γευθεί τη γλυκύτητα του Αγίου Σου
Πνεύματος. Γι’ αυτό και η ψυχή μου Σε αγα-
πά μέχρι τέλους»!
Το ίδιο όμως περιστατικό συνέβη και στον
Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου
του Ιορδανίτου, Χρυσόστομο Ταβουλαρέα.
Όταν εγκαταβίωσε για πρώτη φορά στο ερει-
πωμένο τότε μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου
της Ιεριχούς, οι κατσαρίδες όχι μόνο δεν μει-
ώνονταν αλλά πολλαπλασιάζονταν, παρά τις
γενναίες προσπάθειές του. Κάνοντας μια μέρα
το σημείο του Σταυρού και λέγοντας παρόμοια
λόγια με αυτά της Οσίας Μαγδαληνής Κουλ-
λιά, εξαφανίστηκαν μονομιάς οι κατσαρίδες και
ο μισόκαλος καταντροπιάστηκε. Τα ίδια όμως
δεν πέρασε και η γερόντισσα Γαβριηλία Παπα-
γιάννη που όταν ήταν η ώρα της προσευχής οι
σκορπιοί έρχονταν με τα μιλούνια;
Για να συνεχίσουμε την βιογραφία της γερό-
ντισσας Μαγδαληνής Κουλλιά, μετά την επτά-
χρονη δοκιμασία της η Μαρία, που εν τω με-
ταξύ έλαβε με το μοναχικό σχήμα το όνομα
Μαγδαληνή, αξιώθηκε να αποκτήσει την πρώ-
τη υποτακτική της και μάλιστα σύναιμη. Ήρθε
και αφιερώθηκε στο Χριστό μας, μιμούμενη το
παράδειγμά της, η μικρότερη αδελφή της Αθα-
νασία. Το φως της Μαρίας φώτισε την αδελφή
της και μετά το φως και των δύο πλήθος άλ-
λων κοριτσιών της Καλύμνου, των οποίων ταυ-
τόχρονα θέρμανε τις ψυχές για το δύσκολο και
τραχύ, αλλά ευλογημένο δρόμο της μοναχικής
πολιτείας. Η αγάπη και το μητρικό φίλτρο που
διέθετε η Γερόντισσα Μαγδαληνή με τα άριστα
διοικητικά προσόντα και την άκρα ταπείνωση
προσέλκυσε ψυχές και τις οδήγησε με καρτερία
και στοργή στους ουράνιους λειμώνες. Υπήρ-
ξε μητέρα στοργική για όλους, φιλόπονη, αδι-
αλείπτως προσευχόμενη και νήφουσα. Επί των
ημερών της, το Μοναστήρι του Άργους εξελί-
χθηκε σε πνευματική κυψέλη, όπου οι μέλισσες
τρυγούσαν από τα χείλη της Γερόντισσάς τους
και έφτιαχναν μέλι αρετής και εν Χριστώ τε-
λειώσεως. Κάθε μία από τις νεοπροσερχόμενες
μοναχές έκτιζε το απέριττο κελλάκι της δίπλα
στης προηγούμενης και το Μοναστήρι μεγά-

λωνε με άναρχο μεν οικιστικό τρόπο, αλλά με
πνευματικές αρχές άριστες και θεάρεστες. Με
την πάροδο του χρόνου η Ευαγγελίστρια του
Άργους εξελίχθηκε σε πνευματική όαση για το
νησί της Καλύμνου με αποτέλεσμα γύρω του να
δημιουργηθεί και οικισμός από πτωχές οικογέ-
νειες βοσκών, που έβοσκαν τα ποίμνιά τους στα
πλούσια θαμνώδη βοσκοτόπια της περιοχής. Ο
διακαής πόθος όμως της Γερόντισσας Μαγδα-
ληνής ήταν να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους,
τα χώματα όπου βάδισε ο Κύριός μας Ιησούς,
και τα Μοναστήρια των μεγάλων ασκητών της
ερήμου. Η επιθυμία της κάποτε πραγματοποιή-
θηκε. Τί συγκίνηση ένοιωσε στον Πανάγιο Τάφο,
όπου υπηρέτησε ως καντηλανάφτισσα! Τί δέος
αισθάνθηκε εκεί στο φρικτό Γολγοθά, στο σπή-
λαιο της Γεννήσεως, στην Αγία Γεθσημανή, στο
φρέαρ του Ευαγγελισμού στη Ναζαρέτ αλλά
και στον Ιορδάνη ποταμό! Πόσα δάκρυα έχυ-
σε στην πλάκα της Αγίας Απολαθηλώσεως, στη
φυλακή του Πραιτωρίου, στον κήπο της προδο-
σίας! Αλλά και πόση δύναμη πήρε και άριστη
γνώση της καλογερικής από τα Μοναστήρια της
ερήμου, τον Άγιο Σάββα, τον Χοζεβά, τον Άγιο
Θεοδόσιο, και τον Άγιο Γεράσιμο. Όπου πήγαι-
νε σαν διψασμένο ελάφι ζητούσε να πιεί νάμα-
τα ζωήρρυτα μοναχικής πολιτείας, αναβάσεως
της κλίμακας των αρετών και πνευματικής τε-
λειώσεως. Εκεί στην Μονή Μάρθας και Μαρί-
ας και του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου στην
Βηθανία εκάρη μεγαλόσχημη, θυμίζοντάς μας
λιγάκι από την πορεία της Γερόντισσας Γαβρι-
ηλίας, η οποία πέρασε από εκεί και έμεινε ως
δόκιμη 3 έτη. Η Ιερά Μονή της Βηθανίας είναι
όμως γνωστή και για έναν άλλο γέροντα. Τον
θαυματουργό γέροντα Θεοδόσιο, Ηγούμενο και
κτήτορα της Ιεράς Μονής Αγίου Λαζάρου, στον
οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω.

To εικονάκι της Αγίας Αργυρής…

ΤΟ ΕΙΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Β – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε εκδόθηκε ο δεύτερος τόμος “ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ- ΤΟΜΟΣ Β’” της συγγραφέως Σοφίας Κιόρογλου, με υπότιτλο “Κατάθεση Ψυχής”

Το βιβλίο περιλαμβάνει θαυμαστές εμπειρίες που έζησαν πρόσωπα σαν και εμάς αλλά και μοναχοί. Οι διηγήσεις που θα διαβάσετε στο βιβλίο είναι αληθινές και ανήκουν σε πραγματικά πρόσωπα. Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο της Κυρίας Ψαρουδάκη, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΤΗΛ 6972848891.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για αγια αργυρη εικονα"

Το εικονάκι της Αγίας Αργυρής
Η Κυρά Βασιλικώ είναι μια πολύ καλή μου
φίλη από την Αγία Γη, την οποία εγνώρισα το

 1. Θέλησα να της πάρω συνέντευξη για να
  την συμπεριλάβω στο καινούργιο αυτό βιβλίο
  με θέμα τα Πανάγια Προσκυνήματα. Με χαρά
  ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου και μου
  εμπιστεύθηκε τα εξής τα οποία ακολουθούν και
  έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 • Όταν είχα πάει για πρώτη φορά στην Αγία
  γη, Σοφία μου γλυκιά, η Γερόντισσα Ειρήνη από
  την Μεγάλη Παναγιά μου έδωσε ένα εικονάκι

της Αγίας Αργυρής. Εν τω μεταξύ, εγώ παρα-
καλούσα την Παναγιά μας να αποκαταστήσει

την κόρη μου. Να παντρευτεί. Η Γερόντισσα Ει-
ρήνη όταν της είπα για την κόρη μου είπε:

-Πάρε το εικονάκι της Νεομάρτυρος Αργυρής

και παρακάλεσέ την. Η Αγία παντρεύει κορί-
τσια και μη φοβάσαι.

-Από τότε το εικονάκι αυτό έλιωσε από τα

φιλιά μου και τα παρακαλετά μου για απο-
κατάσταση της κορούλας μου. Εν τω μεταξύ

είχε γνωρίσει ένα αξιόλογο παλικάρι. Ήταν 30
Απριλίου όταν το τηλέφωνο χτύπησε ξαφνικά
ενώ έκαμα τις δουλειές του σπιτιού.
-Ντριν, ντριν ντριν… σκούπισα τα χέρια μου

και κατευθύνθηκα προς το τηλέφωνο. Σηκώνο-
ντάς το, άκουσα την ενθουσιώδη φωνή της κό-
ρης μου.

-Μαμά μαμά δεν θα το πιστέψεις αλλά μου
έκανε πρόταση γάμου ο αγαπημένος μου. Είμαι
τόσο ευτυχισμένη.

Η ευλογημένη μητέρα δεν το πίστευε. Κοίτα-
ξε στο ημερολόγιο από την Μονή Αγίου Γερασί-
μου στην Ιεριχώ που μοιράζει ο Γέροντας Χρυ-
σόστομος και τί να δεί; Ήταν ημέρα μνήμης της

Νεομάρτυρος Αργυρής. Η χαρά της ήταν απε-
ρίγραπτη. Η Αγία Αργυρή αποκατέστησε την

κοπελούδα της. Από τότε το Βασιλικώ κάνει
λειτουργία και αρτοκλασία εις την μνήμη της.
Όταν ξαναεπισκέφτηκε τα Ιεροσόλυμα, πήγε
και βρήκε την Γερόντισσα Ειρήνη και της είπε
τι είχε συμβεί. Η χαρά της ήταν απερίγραπτη!

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Ανάμεσα στους πολυάριθμους νεομάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή, την ομορφιά και τη νεότητά τους για την αγάπη του Ιησού Χριστού συναριθμείται και η τιμωμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 30 Απριλίου ένδοξος και πολύαθλος νεομάρτυς Αγία Αργυρή, η οποία εκοιμήθη εν Κυρίῳ ύστερα από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη επί δεκαέξι συναπτά έτη στις φυλακές του Χάσκιοϊ (Πικριδίου) της Κωνσταντινουπόλεως.
Η Αγία Αργυρή γεννήθηκε το 1688 στην Προύσα της μικρασιατικής Βιθυνίας. Οι γονείς της, ο Γεώργιος και η Σωσάννα, ήταν ευσεβείς και ενάρετοι και τη διαπαιδαγώγησαν με τα νάματα της χριστιανικής πίστεως. Όταν μεγάλωσε η ευσεβής και ενάρετη Αργυρή, άρχισε να διακρίνεται για τη σωματική της ωραιότητα, γεγονός που προκάλεσε την ακόλαστη σαρκική επιθυμία ενός νεαρού Τούρκου, ονόματι Χασάν, ο οποίος ήταν ο γιος του δικαστού της Προύσας. Μάλιστα το σπίτι του βρισκόταν κοντά στο σπίτι της ενάρετης και όμορφης μοναχοκόρης. Ο ερωτομανής αλλόθρησκος συνάντησε μία ημέρα την Αργυρή στον δρόμο και της αποκάλυψε το ερωτικό του πάθος. Εκείνη απομακρύνθηκε, αλλά ο νεαρός Τούρκος κυριευμένος από δυνατή ερωτική έλξη, συνέχισε να την ενοχλεί επιδιώκοντας να την πείσει να αλλαξοπιστήσει και να συνάψει μαζί του ερωτική σχέση. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να απειλήσει τους γονείς της ότι κινδυνεύει η ζωή της μονάκριβης κόρης τους, εάν δεν υποκύψει στις σαρκικές του επιθυμίες και δεν αλλαξοπιστήσει. Τα θλιβερά αυτά γεγονότα τρομοκράτησαν τους ευσεβείς γονείς, οι οποίοι έσπευσαν να την παντρέψουν με έναν χριστιανό νέο. Έτσι μετά από λίγες ημέρες ορίσθηκε ο γάμος της Αργυρής με τον ομόδοξό της. Αλλά ενώ η νεόνυμφος οδηγούνταν από τον σύζυγό της στην εκκλησία, για να τελέσει σύμφωνα με το έθιμο παράκληση, εμφανίσθηκε ο ερωτομανής αλλόθρησκος μαζί με είκοσι άλλους Τούρκους και αφού την άρπαξαν μπροστά στα μάτια των γονέων και των συγγενών της, την οδήγησαν στο δικαστήριο με την κατηγορία ότι είχε υποσχεθεί να αλλαξοπιστήσει και να παντρευτεί τον νεαρό Τούρκο. Μάλιστα έξι Τούρκοι διαβεβαίωσαν γραπτώς αυτή την ανυπόστατη κατηγορία.

Η Αργυρή διαμαρτυρήθηκε στον δικαστή, ο οποίος ήταν ο πατέρας του ερωτομανούς αλλόθρησκου, ότι πρόκειται για συκοφαντία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όμως μάταια προσπαθούσε η ενάρετη κόρη να πείσει τον δικαστή ότι όλη αυτή η κατηγορία εναντίον της ήταν μία σκευωρία, αφού οργισμένος ο δικαστής αποφάσισε τη φυλάκισή της. Αλλά η Αργυρή υπέμεινε τον εγκλεισμό της στη φυλακή χωρίς να φοβηθεί και να λυγίζει, αφού η αγάπη και η πίστη της στον Νυμφίο Χριστό την είχε ενισχύσει ψυχικά τόσο πολύ, ώστε υπέμεινε τη φυλάκισή της με καρτερία και γενναιοψυχία. Οι γονείς της προσπάθησαν να διασώσουν και να απελευθερώσουν την κόρη τους, ζητώντας μέσω του Μητροπολίτου Προύσης την παρέμβαση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να μεταβούν οι ίδιοι στην Κωνσταντινούπολη και να διαμαρτυρηθούν στην τουρκική κυβέρνηση, αλλά το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να μεταφερθεί η Αργυρή από τη φυλακή σε δωμάτιο του σπιτιού του δικαστού μέχρι να ορισθεί η δίκη σε ανώτατο δικαστήριο της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν όμως έγινε η δίκη στην Κωνσταντινούπολη, ο δικαστής επικύρωσε τη δικαστική απόφαση του κριτού της Προύσας, σύμφωνα με την οποία ή θα αλλαξοπιστούσε η χριστιανή Αργυρή και θα παντρευόταν τον ερωτομανή Τούρκο ή θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής της μέσα στη φυλακή. Όμως και πάλι η ενάρετη μονάκριβη κόρη έμεινε σταθερή και αλύγιστη στην πίστη της στον Ιησού Χριστό και προτίμησε να κλεισθεί σε ισόβια δεσμά παρά να προδώσει την προσήλωσή της στον Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστό.

Έτσι οδηγήθηκε αλυσοδεμένη στη φυλακή του Χάσκιοϊ και μάλιστα αναγκάσθηκε να ζει ανάμεσα σε αισχρές και ανήθικες γυναίκες, στις οποίες δόθηκε η εντολή να τη βασανίζουν ανελέητα ώστε να μην αντέξει τα βασανιστήρια και έτσι να υποχρεωθεί να αλλαξοπιστήσει. Η Αργυρή υπέμεινε τα βασανιστήρια με ξεχωριστή γενναιότητα και παρά τις σκληρότατες δοκιμασίες δεν υπέκυψε, αλλά απεναντίας με τη βοήθεια της προσευχής της στον Κύριο και της νηστείας έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στον Νυμφίο Χριστό. Είναι ενδεικτικό ότι ούτε η υβριστική συμπεριφορά των ανήθικων γυναικών της φυλακής, ούτε οι συνεχείς ξυλοδαρμοί και οι άλλες βιαιότητες, ούτε οι πειρασμοί που δέχθηκε μέσα στη φυλακή, έκαμψαν το αγωνιστικό φρόνημα της πολυάθλου μάρτυρος του Χριστού, η οποία με πολλή χαρά και καρτερία υπέμεινε τα βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού και τη δόξα του πάντιμου ονόματός Του. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά και η ευχαρίστησή της μέσα στη φυλακή, ώστε τη θεωρούσε βασιλικό παλάτι και πνευματική παλαίστρα που την οδηγούσε στην αιώνια χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αρνήθηκε ακόμη και την πρόταση του χριστιανού Μανώλη Κιουρτζίμπαση να την απελευθερώσει από τα ισόβια δεσμά της φυλακής. Όμως οι κακουχίες σε συνδυασμό και με την πνευματική της άσκηση είχαν οδηγήσει στην εξασθένηση των σωματικών της δυνάμεων. Έτσι όταν κατάλαβε ότι πλησίαζε το τέλος της επίγειας βιοτής της, θέλησε να ενωθεί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και να κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων. Η επιθυμία της αυτή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου φυλακισμένου, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να κινείται με περισσότερη ελευθερία. Η πολύαθλος Αργυρή αποκάλυψε την επιθυμία της στον γέροντα, ο οποίος κατόπιν βρήκε τον προϊστάμενο της εκκλησίας της φυλακής και τον ενημέρωσε σχετικά. Τότε ο ιερέας έβαλε μέσα σε μία σταφίδα το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και την έδωσε στον γέροντα. Αυτός στη συνέχεια μετέφερε τη σταφίδα με τα Άχραντα Μυστήρια στην αλυσοδεμένη Αργυρή και αφού η ένδοξος και πολύαθλος νεομάρτυς του Χριστού προσευχήθηκε και κοινώνησε, παρέδωσε την πάναγνη ψυχή της στον δικαιοκρίτη Κύριο. Έτσι μετά από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη επί δεκαέξι συναπτά έτη, έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αγιότητος και της δικαιοσύνης.

Μετά από την προς Κύριον εκδημία της, το πολυβασανισμένο σώμα της ενταφιάσθηκε στο περιώνυμο Αρχοντικό Νεκροταφείο, το οποίο βρίσκεται στον περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Χάσκιοϊ (Πικρίδιο) της Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος στην πρώτη του μορφή χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, ενώ ο νέος ναός ανοικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1724 -1752 και ανακαινίσθηκε το 1833. Μετά από τρία έτη πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή του ιερού σκηνώματός της, το οποίο βρέθηκε ακέραιο και ευωδιάζον. Μάλιστα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος Β΄, ο οποίος έμεινε εκστατικός από την αφθαρσία και την ευωδία του ιερού σκηνώματος της Αγίας Αργυρής, αποφάσισε την εναπόθεσή του σε ιδιαίτερη λάρνακα, ενώ με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ορίσθηκε η μνήμη της να εορτάζεται κατ’ έτος πανηγυρικά στις 30 Απριλίου με την τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και με τη λιτάνευση του ιερού της λειψάνου. Ο Πατριάρχης Παΐσιος Β΄ φρόντισε μάλιστα αμέσως μετά την ανακομιδή του ιερού της σκηνώματος στο να ενταχθεί επισήμως η Αγία νεομάρτυς Αργυρή στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αφού οι εκδηλώσεις των χριστιανών προς τιμήν της ήταν ιδιαίτερα πληθωρικές. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση μίας ευλαβούς χριστιανής, η οποία αφού προσκύνησε τη λάρνακα, θέλησε να λάβει για ευλογία ένα δάκτυλο από το χέρι της Αγίας. Η ασεβής ενέργειά της είχε ως συνέπεια να θαμπώσουν τα μάτια της και να μην βλέπει απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια αφού ομολόγησε την αμαρτία της και ζήτησε συγχώρηση, επέστρεψε το δάκτυλο από το χέρι της Αγίας και αφού έμεινε για σαράντα ημέρες κοντά στη λάρνακα προσευχόμενη και νηστεύοντας, θεραπεύθηκε και τότε επέστρεψε υγιής στο σπίτι της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1955 το ακέφαλο ιερό σκήνωμα της Αγίας Αργυρής φυλασσόταν μέσα σε ξύλινη λάρνακα στο αριστερό κλίτος του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Χάσκιοϊ (Πικριδίου), αφού η τιμία κάρα της είχε αφαιρεθεί από Ρώσο μοναχό κατά την ημέρα της ανακομιδής και μεταφέρθηκε στη Ρωσία, όπου και εορτάζεται η μνήμη της. Όμως κατά τη διάρκεια των θλιβερών γεγονότων τον Σεπτέμβριο του 1955, όπου ο τουρκικός όχλος εισέβαλε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, αλλά και σε άλλους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως λεηλατώντας και καταστρέφοντας, αποτεφρώθηκε μαζί με τη λάρνακα και το ιερό σκήνωμα της Αγίας Αργυρής. Διασώθηκε μόνο τμήμα από την αριστερή χείρα της, το οποίο φυλάσσεται στον αναστηλωμένο πλέον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου κάθε χρόνο στις 30 Απριλίου, ημέρα της προς Κύριον εκδημίας της Αγίας νεομάρτυρος Αργυρής, τιμάται πανηγυρικά η μνήμη της.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η χρονολογική ανακρίβεια και σύγχυση που επικρατεί αναφορικά με την ημερομηνία τελευτής της εκ Προύσης της μικρασιατικής Βιθυνίας και εν Πικριδίῳ της Κωνσταντινουπόλεως αθλησάσης Αγίας ενδόξου νεομάρτυρος Αργυρής.

Ο λόγιος Σκοπελίτης μοναχός Καισάριος Δαπόντες (1713-1784), ο οποίος συνέταξε το Μαρτύριο της Αγίας που εμπεριέχεται στο Νέο Μαρτυρολόγιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνστάντιος Α΄ ο από Σιναίου αναφέρουν ως ημερομηνία τελευτής της Αγίας την 30η Απριλίου του 1725. Την ίδια ημερομηνία αναφέρουν ο εκ Πικριδίου δικηγόρος Φίλιππος Φιλιππίδης στη θρησκευτική, ιστορική και εποικοδομητική πραγματεία του «Η Νεομάρτυς Αργυρή 1688 -1721», καθώς και ο Ιωάννης Περαντώνης στο «Λεξικό των Νεομαρτύρων», αλλά όχι ως ημερομηνία τελευτής, αλλά ως ημερομηνία ανακομιδής των λειψάνων της Αγίας. Ως ημερομηνία της προς Κύριον εκδημίας της αναφέρουν οι Φίλιππος Φιλιππίδης και Ιωάννης Περαντώνης την 5η Απριλίου του 1721. Ιστορικά τεκμηριωμένη και ορθή θεωρείται η χρονολογία της 30ης Απριλίου 1725 ως ημέρας τελευτής της Αγίας, αφού η ανακομιδή των ιερών της λειψάνων έγινε επί των ημερών του Πατριάρχου Παϊσίου Β΄, ο οποίος εξελέγη Πατριάρχης το έτος 1726. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Φιλίππου Φιλιππίδου στην πραγματεία του περί της Αγίας ότι η ανακομιδή των λειψάνων της πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 1725 με την παρουσία του Πατριάρχου Παϊσίου Β΄. Επιπλέον ο συγγράψας το μαρτύριο της Αγίας, λόγιος μοναχός Καισάριος Δαπόντες, ήταν εν ζωή το 1725, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της χρονολογίας της 30ης Απριλίου 1725, ως ημερομηνίας της προς Κύριον εκδημίας της ενδόξου και πολυάθλου νεομάρτυρος Αγίας Αργυρής.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Το χαρτάκι με τα ονόματα – Από το νέο βιβλίο της Σοφίας Κιόρογλου

Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε εκδόθηκε ο δεύτερος τόμος “ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ- ΤΟΜΟΣ Β'” της συγγραφέως Σοφίας Κιόρογλου, με υπότιτλο “Κατάθεση Ψυχής”

Το βιβλίο περιλαμβάνει θαυμαστές εμπειρίες που έζησαν πρόσωπα σαν και εμάς αλλά και μοναχοί. Οι διηγήσεις που θα διαβάσετε στο βιβλίο είναι αληθινές και ανήκουν σε πραγματικά πρόσωπα. Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο της Κυρίας Ψαρουδάκη, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΤΗΛ 6972848891.

 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΡΙΤΗ
Tο χαρτάκι με τα ονόματα…

 

Από τις πιο θαυμαστές διηγήσεις που ακού-
σαμε ήταν και αυτή μιας Γερόντισσας, που μετά

από αυτό που έζησε, αποφάσισε να αφιερωθεί
στον μοναχισμό που τόσο αγαπούσε. Το όνομά
της, ως λαϊκή ακόμη, ήταν Μαρία.
Όταν βρέθηκε στην Αγία Γη για πρώτη φορά,
είχε πάει με ένα γκρουπ 83 ατόμων από την
Αυστραλία στον Γολγοθά. Το εκπληκτικό είναι

ότι ενώ στεκόταν στο τέλος της ουράς, ένας γέ-
ροντας κατευθύνθηκε προς το μέρος της, λέγο-
ντάς της τα εξής:

-Έχεις χαρτάκι με ονόματα να μου δώσεις;

-Όχι, όχι δεν έχω…του απάντησε κάπως απο-
ρημένη και αναρωτήθηκε γιατί μόνο σε αυτή

πήγε ο γέροντας και επειδή ήθελε να αφήσει τα
ονόματα στην Γεθσημανή του είπε ψέμματα.
Τότε μια φίλη της της είπε:

-Γιατί λες ψέμματα, Μαρία; Aφού έχεις ονό-
ματα να δώσεις.

-Σσσσ, δεν σου πέφτει λόγος εσένα, της είπε.
Αλλά ο γέροντας πάλι απευθύνθηκε σε εκείνη

ενώ καθόταν πίσω στην ουρά και την ξαναρώ-
τησε:

-Έχεις ονόματα να αφήσεις εδώ;
Και πάλι η Μαρία του είπε ψέματα

-Όχι, δεν έχω…
Όμως, ούτε τελικά στην Γεθσημανή τα άφησε
ούτε πουθενά στην Αγία Γη γιατί στο μεταξύ

λες και έπαθε κάτι η μηχανή της και δεν μπο-
ρούσε ούτε το Γολγοθά ούτε την Παναγία να

φωτογραφήσει, και τότε λες και ξύπνησε ξαφ-
νικά. Κατάλαβε ότι έβαζε στην ζωή της πρώ-
τα την Παναγία και στον Κύριο ποτέ δεν είχε

προσευχηθεί. Ξαφνικά ζήτησε από το γκρουπ
να μην τους ακολουθήσει και έτρεξε να ψάξει
τον γέροντα εκείνο αλλά όπως καταλαβαίνετε

ποτέ δεν τον βρήκε μέχρι και σήμερα, γιατί φυ-
σικά δεν ήταν κάποιος μοναχός που ζούσε εκεί

και υπηρετούσε στο Γολγοθά αλλά μάλλον δεν
χρειάζεται να πω ποιος ήταν. Μάλιστα όταν
προσκυνούσε τον Γολγοθά άκουσε μια φωνή
πολύ δυνατή σαν να μιλούσε με μεγάφωνα να
την ρωτάει τρεις φορές:
-Eσύ όταν δίψας, δεν πίνεις από την πηγή
αλλά πας πιο κάτω για να πιεις; Nόμιζε ότι όλοι

άκουγαν αυτή την φωνή. Ρώτησε τους συμπρο-
σκυνητές της, η Μαρία, αλλά κανείς άλλος δεν την άκουσε. Φοβερό θαύμα.

Φανταστείτε μόνο
την σκηνή. Η φωνή εκκωφαντική! Πόσο δυνατά
φώναζε η φωνή εκείνη! Τώρα η Μαρία μας είναι
γερόντισσα στην Αγία Γη γιατί μετά από αυτό
αποφάσισε να ακολουθήσει τον μοναχισμό που
από μικρή κοπέλα επιθυμούσε. Είδε τον Χριστό και την ρώτησε:
-Eσύ όταν δίψας, δεν πίνεις από την πηγή
αλλά πας πιο κάτω για να πιεις; Aυτό ήταν
για εκείνη το μεγαλύτερο μάθημα…

Από το νέο βιβλίο της Σοφίας Κιόρογλου

Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος του “Μυστικά Βιώματα στην Αγία Γη” της συγγραφέως και μεταφράστριας Σοφίας Κιόρογλου. Πρόκειται για μια κατάθεση ψυχής αφού οι διηγήσεις που θα διαβάσετε ανήκουν σε αληθινά πρόσωπα που καταθέτουν τις εμπειρίες που έζησαν στα αγιασμένα χώματα του Σινά και της Παλαιστίνης. 50 συγκλονιστικές μαρτυρίες που θα καθηλώσουν τον αναγνώστη αλλά και θα του υπενθυμίσουν ότι ο καθημερινός άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος σε μια αδιάλειπτη δοξολογία με τον Κύριο. Με μια προυπόθεση όμως : την καθαρή καρδιά.
Απόσπασμα από το “Μυστικά Βιώματα στην Αγία Γη – Τόμος β’ ”  της Σοφίας Κιόρογλου
image.png

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ο Άγιος Ονούφριος μέσα στο Άγιο Φως
Φέτος το Πάσχα του 2019, καταφέραμε με
τον άνδρα μου να βρεθούμε στον Πανάγιο Τάφο
για την τελετή του Αγίου Φωτός. Ο Θεός μας
επέτρεψε για άλλη μια φορά να μπούμε στο
Ιερό του Ναού της Αναστάσεως και μάλιστα
να βρούμε και μια γωνίτσα  να
ξεκουραστούμε μετά την πολύωρη αναμονή και
ορθοστασία στο προαύλιο του Αγίου Κωνστα-
ντίνου. Δίπλα μας, καθόταν ένας προσκυνητής
από την Κύπρο, ο Δημοσιογράφος Μάριος Δημοσθένους, και
πιάσαμε την συζήτηση για το Άγιο Φως και το
πρώτο βιβλίο «Μυστικά βιώματα στην Αγία Γη». Για
ευλογία, άνοιξα την τσάντα μου και του έδωσα
μια εικονίτσα του Αγίου Ονουφρίου που μας
έδωσε η σεβαστή μας γερόντισσα Παϊσία από
την ομώνυμη χαριτόβρυτη μονή στον Αγρό του
Κεραμέως που αναπαριστά τον Άγιο, σε στάση
προσευχής. Με το που είδε την εικόνα του Αγί-
ου έπιασε το κεφάλι του και έβγαλε μια φωνή
έκπληξης μπολιασμένη με δέος και συγκίνηση.
-Ωϊμέ, Χριστέ μου…Αυτός είναι που είδα στο
Άγιο Φως πριν χρόνια…
-Ποιός; ρώτησα απορημένη.

-Να, εδώ στο ιερό του Ναού της Αναστάσε-
ως ήμουν… και είδα το Άγιο φως σαν σφαίρα
ακαταυγάστου φωτός και μέσα της, έναν άγιο
σκυφτό… να αυτόν εδώ τον σεβάσμιο ασκητή…
δεν τον ήξερα… και έψαχνα να βρω ποιός είναι!
Δεν το πιστεύω ότι μου συμβαίνει αυτό, Πανα-
γίτσα μου!

-Μέγας ο Κύριος και θαυμαστά τα έργα Σου,
είπα και χαμογέλασα και Δόξασα τον Κύριο
και πάλι εδόξασα!

Το βιβλίο διατίθεται από το Βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στην Β. Σοφίας 14, στο Μαρούσι απέναντι από το δημαρχείο. , τηλ. 210 8028705 – 6972848891

Excerpt from the new book “HOLY LAND-The Journal of a Traveler by Sofia Kioroglou

Print

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/10/holy-land-journal-of-traveller-by-sofia.html?fbclid=IwAR0Cnj-0KuJL14TnK9FiCJJ8APU9__26fslUqtjwCXs8LtHM26BMAHYsFXw

https://www.booksie.com/606311-holy-land-the-journal-of-a-pilgrim-chapter-5?fbclid=IwAR1kVD-Wh9m1Bqfq4iimSxGVNDLIL_nEoISusxFzgdNC1xgCdC56wyMylx8#8IufjTMv0UZz42Vb.01

Sofia Kioroglou is an Athens-based translator and English Teacher. She is published author and poet that uses words to make an impact. Writing is a form of catharsis and a means of self-discovery as the subject-matter of her work is mainly spiritual and religious. She has two books forthcoming for next year.  Among her published works are :

LITERARY JOURNEYS TO THE HOLY LAND BY GRAMMA BOOKS (2018) – GREEK EDITION

MYSTICAL EXPERIENCES IN THE HOLY LAND  BY GRAMMA BOOKS (2019)- GREEK EDITION

MYSTICAL EXPERIENCES IN THE HOLY LAND – INSTALLMENT 2  BY YAFFO PUBLICATIONS (2019) GREEK EDITION

HOLY LAND – THE JOURNAL OF A TRAVELER BY YAFFO PUBLICATIONS ENGLISH EDITION  (2019)

   
Read more at https://www.booksie.com/users/sofia-kioroglou-273868#Yb28LRQq2TElVXP7.99

Holy Land – The journal of a Pilgrim: Chapter 1, book by SOFIA KIOROGLOU

via Holy Land – The journal of a Pilgrim: Chapter 1, book by SOFIA KIOROGLOU

The pain is still fresh from the fire that burned down the Attica region of Greece. Here is a tribute to the victims of the tragedy that befell us last July

https://pagespineficshowcase.com/end-notes-2018/sofia-kioroglou?fbclid=IwAR1v5mz_HYvYAuP6QNE8R4e07oOeSAurhS7GYA6NuuDsjn-XaXeGk3L0DPA

Ο ταπεινός Λευίτης της Κένυας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξη!!

Δίνοντας χαρά στους άλλους, εσύ την νοιώθεις πρώτα!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Πρεσβύτερο του Ιερού Ναού Αγίου Τίμωνος στον Κύριο Χαράλαμπο Καραμπέτσο για την σημαντική συνδρομή της ιεραποστολικής ομάδος του στο έργο της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Φιλουμένου.

Χάρη στην εθελοντική εργασία 150 περίπου ανώνυμων ατόμων και ατομική πρωτοβουλία, σιτίζονται 50 περίπου ορφανά και ενισχύεται και το έργο της ανέγερσης του ιερού Ναού του Αγίου Φιλουμένου.
Ο Πατέρας Μεθόδιος Ντούνγκου είναι ο ίδιος μια λαμπάδα αγάπης. Όσοι τον γνωρίζουν, έχουν να πούν ότι είναι ταπεινός, ολιγόλογος και άνθρωπος της προσευχής. Προσπαθεί να κάνει το όνειρο  50 σχεδόν παιδιών πραγματικότητα. Η βοήθεια από την Ελλάδα είναι ελπιδοφόρα αφού χάρη στην Κυρία Σταματίνα Μαντζουράνη χτιστηκαν 2 σχολικές αίθουσες για τα ορφανά, χάρη την Κυρία Δέσποινα Φακουλάκη έγιναν οι τουαλέτες και χάρη στην Κυρία Άννα Παντερμάλη αγοράστηκαν οι δεξαμενές νερού. Δεκάδες τα ονόματα λαϊκών που βοηθούν ανώνυμα και δεν θέλουν καμία αναφορά στο όνομα τους….και σιτίζουν τα ορφανά. Μεταξύ τους μοναχοί και μοναχές που συμμετέχουν. Να ειστε όλοι ευλογημένοι!!!

Mπορούμε να βοηθήσουμε το πρόγραμμα σίτισης στην Κένυα; 
Όσοι θέλουμε να στηρίξουμε την ενοριακή προσπάθεια είτε προσφέροντας φαγητό, ρούχα ή ακόμη και ιδέες για το πρόγραμμα σίτισης των παιδιών μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την ενορία και συγκεκριμένα με τον Πατέρα Μεθόδιο Ντούνγκου :
Tηλέφωνο επικοινωνίας 254713062723, +254713062723
Διεύθυνση: ,P.O BOX 46119-00100,Nairobi Kenya,
Επίσης μια οικονομική μέθοδος είναι η WESTERN UNION για οικονομική βοήθεια, την οποία μπορείτε να βρείτε σε καταστήματα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ αλλά και στο Ταχυδρομείο:
ONOMA :JOSEPH MUTHAMA
EΠΩΝΥΜΟ: NDUNGU
XΩΡΑ : KENYA
Αριθμός Λογαριασμού: 1149371773,
Swift code,KCBLKENX
Εmail: josephmuthama879@gmail.com

Από το Γεροντικό

Η ελεημοσύνη είναι αναγκαία κι πολλαπλά ευεργετική, ενώ η φιλαργυρία είναι η καταστροφικότερη απ’ όλα τα πάθη.

Ο αββάς Τιμόθεος ο πρεσβύτερος είπε στον αββά Ποιμένα:

– Είναι μια γυναίκα στην Αίγυπτο που πορνεύει, και τα χρήματα που κερδίζει τα δίνει ελεημοσύνη.

Και ο γέροντας παρατήρησε:

– Δεν θα μείνει στην πορνεία. Γιατί φαίνεται πως υπάρχει μέσα της ο σπόρος της πίστεως.

Μετά από λίγο καιρό επισκέφθηκε τον Τιμόθεο η μητέρα του, και τη ρώτησε:

– Εκείνη η γυναίκα συνεχίζει την πορνεία;

– Ναι, και μάλιστα αύξησε τους εραστές της. Πλην όμως, αύξησε και την ελεημοσύνη της.

Ο αββάς Τιμόθεος το ανακοίνωσε στον αββά Ποιμένα. Κι αυτός ξανάπε:

– Δεν θα μείνει στην πορνεία.

Λίγο αργότερα ήρθε πάλι η μητέρα του αββά Τιμόθεου και του είπε:

– Το ξέρεις, πως η πόρνη εκείνη ήθελε να έρθει μαζί μου, για να της διαβάσεις μια ευχή;

Μόλις το άκουσε ο αββάς Τιμόθεος, το είπε κι αυτό στον αββά Ποιμένα. Κι αυτός τον συμβούλεψε:

– Καλύτερα πήγαινε να τη συναντήσεις εσύ.

Σηκώθηκε τότε και πήγε.

Όταν τον είδε η γυναίκα και άκουσε από το στόμα του το λόγο του Θεού, κατανύχθηκε, έκλαψε και του είπε:

– Από σήμερα αφιερώνομαι στο Θεό και δεν ξαναπέφτω στην πορνεία.

Και αμέσως έφυγε για ένα μοναστήρι, όπου έζησε θεάρεστα.

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο Joseph Muthama, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Joseph Muthama, , τα οποία χαμογελούν

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ…ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ…ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ

http://promachos.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84/?fbclid=IwAR34sWck4Ic0MdmzxKBdeGdFv-mv7tM9j2BrMGoCxIv1fXQ4TOZUnwkyiMw

 

Δυστυχώς κάθε Σαρακοστή έχουμε τον ίδιο πόλεμο κατά του Αγίου Φωτός. Χθες είδα στο Πρώτο Θέμα την διαφήμιση ενός νέου βιβλίου με τίτλο  το «Λύτρωση – Περί του Αγίου Φωτός» του Δημήτρη Αλικάκου που κυκλοφορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τις Εκδόσεις Εκκρεμές. Προφανώς ο Κύριος Αλικάκος δεν έχει πάει ποτέ Μεγάλο Σάββατο ούτε ξέρει βασικά πράγματα σχετικά με το τελετουργικό όπως και ότι υπάρχουν στοιχεία και βιβλία σχετικά όπως το εξαιρετικό πόνημα :

https://www.public.gr/product/books/greek-books/anthropology-social-sciences/religion/agion-fos/prod7570209pp/

 

Στο λίνκ  αυτό θα πάρετε μια ιδέα για το αιρετικό βιβλίο του κυρίου Αλικάκου, μόλις 130 σελίδες… δεν είναι ποίηση…αλλά υποτίθεται σοβαρή προσπάθεια απομυθοποίησης του Αγίου Φωτός, σωστά? :

https://www.protagon.gr/epikairotita/i-avoli-alitheia-gia-to-agio-fws-44341798665

Τώρα αυτή την Εβδομάδα, θα έχουμε και το ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ. Τυχαίο; Δεν Νομίζω…Ο Θεός μας ήθελε να βγεί αυτό το βιβλίο…88 μαρτυρίες μαζέψαμε και έχουμε και δεύτερο τόμο άλλα 70 Θαύματα… Πρόκειται για 208 σελίδες. Έργο με συνεντεύξεις και ονόματα…όχι μπαρούφες…Αρκετά τα ψέμματα των εχθρών της πίστεως μας.

 

“MΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ”

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

88 Μαρτυρίες απλών ανθρώπων και μοναχών που έζησαν το θαύμα στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων.

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Θα μπορείτε να το βρείτε μόνο από τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Μετά από πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος τόμος της σειράς Πρόμαχος Ορθοδοξίας με θέμα τα Πανάγια Προσκυνήματα.  ΝΑ ΕΥΧΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΧΑΡΙΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ.

 

ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ του Πρόμαχου  ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ?

 •  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ  ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Τα έσοδα από το συγκεκριμένο βιβλίο πήγαινουν στην Εξωτερική Ιεραποστολή και συγκεκριμενα στην ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Φιλουμένου στη  Κένυα καθώς και στο προγραμμα σίτισης Αγία Μελάνη  του Πατέρα Μεθοδίου Ντουνγκου . Πρόκειται για αυτοεκδοση πάντα με την υποστήριξη του Πρόμαχου Ορθοδοξίας 

 

 

Προσωπικές μαρτυρίες του Αγιοταφίτου Πατέρα Παντελεήμονα

Την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου του 1994 χωροστατούσε ο Σεβαστίας Κορνήλιος. Εγώ ήμουν φύλακας. Κατά τις 9.30 έφυγε με το που τέλειωσε η χωροστασία. Ήμουνα στην αποθήκη την δικιά μας. Γυρίζω μέσα και μια μοναχή μου λέει ” Πατέρα Παντελεήμονα εκεί πέρα είδα το Άγιο Φως”. “Ποιο Άγιο Φως” την ρώτησα και μπήκα μέσα και έσβησα τα κεριά. Βγαίνω έξω, κάθομαι στον προθάλαμο του Αγγέλου και βλέπω μια τρομερή αστραπή πίσω από την αναπαράσταση της Αναστάσεως που υπάρχει στην πόρτα και βλέπω πίσω από το μάρμαρο μια κοφτή αστραπή μια από δεξιά του τάφου, μια από αριστερά και σε όλο τον τάφο. Για 10 μέρες, όταν παραλάμβανα τον Πανάγιο Τάφο επαναλαμβανόταν το ίδιο θαύμα.

 

της Σοφίας Κιόρογλου

 

Πόσες φορές δεν είδαμε το Άγιο Φως να κατεβαίνει …και όχι απαραίτητα το Μεγάλο Σάββατο κατά την Τελετή του Αγίου Φωτός. Ότι και να σας περιγράψω είναι λίγο. Στο νέο βιβλίο περιλαμβάνονται μαρτυρίες του Αγίου Φωτός από πρόσωπα καθημερινά…αλλά και από μοναχούς, Αγιοταφίτες και ταπεινούς προσκυνητές της Αγίας Γης. Ο καθένας τους βίωσε το Αγιο Φως διαφορετικά.Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες με ονόματα προς επίρρωση του θαύματος. Στη θέα και μόνο του ανεπανάληπτου αυτού θαύματος δακρύζει ο θεατής, ο οποίος ανύποπτος του αρρήτου θαύματος στέκεται μπροστά του, λούζεται από εκείνο και χει μια τόσο ελαφριά υφή…σαν αεράκι, πνοή Θεού…Η κυρία Σ. Αθανασόπουλου μας το περιέγραψε σαν χάδι που ρθε και της χάιδεψε τα μαλλιά εκεί στο Θαβώρ…και μας είπε και τόσα άλλα και απορήσαμε και πιστέψαμε συνάμα. Μια άλλη συμπροσκυνήτρια μας το κατέγραψε ως μια δεσμίδα αστραπών, ο φίλος μας ο Κυριάκος ως μια φωτεινή μπάλα και πόσοι άλλοι δεν το βίωσαν στο σπίτι τους την ώρα που διάβαζαν τους χαιρετισμούς του Παναγίου Τάφου και έβλεπαν να πετάγονται αστραπές. Πόσα υπερφυή θαύματα έχουμε ζήσει και ακούσει κατά την προετοιμασία αυτού του βιβλίου. Και αποφασίσαμε να το βγάλουμε για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί πολλοί αμφισβητούν την ύπαρξη του Αγίου Φωτός και γενικά των υπέρ λόγων θαυμάτων  και δεύτερον γιατί είχαμε πάρα πολλά εμπόδια για να μην βγει…Έτσι πεισμώσαμε και είπαμε ότι θα το βγάλουμε προς Δόξαν Θεού, για να δώσουμε μια ομολογία. Εύχομαι η έκδοση του να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα υπάρξει και συνέχεια αδελφοί μου.

Το ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ. ΑΓΙΑ ΓΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 14, Απέναντι από το Δημαρχείο Αμαρουσίου. Έχει εξαντληθεί στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. 

2 ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΜΑ. ΜΕΙΝΑΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ …ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

http://www.logotexnikovima-radio.tk/2019/03/16-2019.html

http://www.logotexnikovima-radio.tk/2019/03/16-2019.html

%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A6%25CE%25A9%25CE%259D%25CE%259F%2B%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%25A7%25CE%259D%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%2592%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591

 

 

Σοφία Κιόρογλου | Μεταξοσκώληκες Posted on Φεβρουάριος 27, 2019by AntonisTsokos

Σοφία Κιόρογλου | Μεταξοσκώληκες

© Baron Adolph de Meyer