Κανένα ζόρι

Η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε την τριακοστή πρώτη έκθεσή της που επισημαίνει τις δυσμενείς αντιδράσεις στις ενέσεις Covid-19 που έχουν συμβεί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 8 Δεκεμβρίου 2020 και αποδεικνύει ότι οι νεότεροι ενήλικες και τα παιδιά υποφέρουν από σοβαρές δυσμενείς αντιδράσεις στον Covid- 19 ενέσεις.

Η έκθεση της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου (τηνοποία μπορείτε να βρείτε εδώ) έχει συγκεντρώσει δεδομένα που έχουν εισαχθεί έως τις 25 Αυγούστου μέσω του Σχεδίου Κίτρινης Κάρτας MHRA. Η πρώτη ανάλυσητων δεδομένων που σας μεταφέραμε στις αρχές Φεβρουαρίου έδειξε ότι υπήρχαν 49.472 ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο εμβόλιο Pfizer και 21.032 ανεπιθύμητες ενέργειες στο εμβόλιο της Οξφόρδης μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2021, με ποσοστό 1 σε κάθε 333 άτομα που δέχονται το τρύπημα πάσχουν από μια σοβαρή αρνητική αντίδραση.

Έκτοτε, ο αριθμός των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν στο εμβόλιο Pfizer αυξήθηκε σε 309.612 από τις 25 Αυγούστου.Το τρύπημα AstraZeneca έχει πάει πολύ…

View original post 1,446 more words