Αποστολή στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ…

Μια ταπεινή προσπάθεια ανάδειξης των Παναγίων Προσκυνημάτων. Για όποια λάθη και παραλείψεις, να μας συγχωρέσετε. Ελπίζουμε χάριτι Κυρίου να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια παρά τα εμπόδια και τους πειρασμούς. Εύχεστε!

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s