Η Βασούλα και το δαχτυλίδι της Αγίας Αικατερίνης | Της Σοφίας Κιόρογλου

Η Σοφία Κιόρογλου αναλύει.

Πηγή: Η Βασούλα και το δαχτυλίδι της Αγίας Αικατερίνης | Της Σοφίας Κιόρογλου

2 Comments

Leave a Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s