Η Αγία Νεφέλη και το Τεράστιο Αστέρι- Από το βιβλίο “Μυστικά Βιώματα στην Αγία Γη – Τόμος Β΄

ΙΟΠΠΗ - יָפָה - Yaffa

Αποτέλεσμα εικόνας για θαβωρ

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ ΤΟΜΟΣ Β’, εκδοσεις Ιόππη.Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Κυρίας Ψαρουδάκη, Βασ. Σοφίας 14, απέναντι από το Δημαρχείο Αμαρουσίου στο τηλέφωνο 6972848891

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
Η Αγία Νεφέλη και το τεράστιο αστέρι

Η κυρία Παναγιώτα Αϊτάκη διηγείται τι της
συνέβη το 1993 στο όρος Θαβώρ:

-Όταν ήμουν μικρή η γιαγιά μου μου έλεγε

να μην κοιμάμαι το βράδυ της εορτής της Με-
ταμορφώσεως γιατί ανοίγει ο ουρανός, όπως

τότε που έγινε η Μεταμόρφωσή του Κυρίου.

Εγώ βέβαια δεν το κατόρθωνα. Μετά από πολ-
λά χρόνια αξιώθηκα να το δω στο Όρος Θαβώρ.

Βρέθηκα πολλές φορές στο θαύμα της Αγίας
Νεφέλης, αλλά το καλοκαίρι του 1993 άνοιξε
ο ουρανός σε 2 μεριές και χύθηκε Άγιο Φως,
που το χρώμα του ήταν σιέλ και έφτανε μέχρι
κάτω τη γη. Η Αγία Νεφέλη, πολύ πυκνή αλλά

και πολύ φωτεινή μας σκέπαζε όλους…

View original post 95 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s