Το Μυστικά Βιώματα στην Αγία Γη σχεδόν εξαντλήθηκε…μέσα σε 2 εβδομάδες

Προς ενημέρωση των φίλων του θρησκευτικού βιβλίου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο υπάρχει μόνο στο Μαρούσι. Εξαντλήθηκε στο κέντρο. Θα μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο από ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ από το Μαρούσι Αττικής … Βασιλίσσης Σοφίας 14, Κέντρο, 151 24 τηλέφωνο  2108028705. Επίσης θα μπορείτε να βρείτε και το ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ

02Φιλούμενος ο Αγιοταφίτης _Saint Philoumenos (Hasapis) of Jacob's Well_св. Филуме́н Святогро́бец у Колодца Иакова __0006_1-1

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s