Έριπτε το μοναχικό του τριβώνιο στην θάλασσα και έπλεε…Θαυμαστά γεγονότα στην Νήσο Πάτμο

http://promachos.gr/έριπτε-το-μοναχικό-του-τριβώνιο-επάνω/

Σύνταξη και επιμέλεια άρθρου : Σοφία Κιόρογλου για τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: