* Ο Λυκούργος Μαρκούδης συνομιλεί με τον Νώντα Σκοπετέα για το βιβλίο “Δάκρυ στο Εγώ” από τις εκδόσεις Πρόμαχος Ορθοδοξίας

https://amfoterodexios.blogspot.com/2018/12/blog-post_760.html?fbclid=IwAR132uY9uTgx2qu7y4vIf6X-J0axuW-QC_9AnHcaOIV9oMoJ7zxwZgIZCEM

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s