Ιεραποστολή στην Κένυα με τον Πατέρα Ελιακείμ- Σύνταξη και επιμέλεια άρθρου Κιόρογλου Σοφία

http://promachos.gr/o-πατέρας-ελιακείμ-από-την-κένυα-και-το/?fbclid=IwAR0RiaKaUZUB3kGiH1vMhIlLl_qCW0KXrwuu-VOGAQHj8TweBco3hd-WAr4

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s