«Μπέτ Σαχούρ», ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου για τη δράση ‘Χριστός Γεννάται’

26 Δεκ 2017
Λόγοι των Φίλων: Κείμενα

«Μπέτ Σαχούρ», ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου για τη δράση ‘Χριστός Γεννάται’
Από Κατερίνα Ευαγγέλου – Κίσσα

«Μπέτ Σαχούρ» [1]

Ευλογημένος τόπος

Ταπεινή γη ποιμένων

Αγγελικό μήνυμα πρώτο ειπωμένο

Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη

Τους ουρανούς ανεωγμένους θεασάμενοι

Σαν άλλοι αγραυλούντες βοσκοί

μήνυμα Θείας Ενανθρωπήσεως καταδεξάμενοι

Ετέχθη Σωτήρ, εν πόλει Δαυίδ

Το σκότος να διαλύσει

κι εγώ σαν άλλος Αρκούλφος [2]

Τον τάφο των βοσκών να προσκυνήσει

[1] Το Μπετ Σαχούρ είναι το χωριό των ποιμένων.

[2] Ο Αρκούλφος ιστορικά είναι μεταγενέστερος προσκυνητής στον Ναό του Μπετ Σαχούρ.

http://www.logografis.gr/μπέτ-σαχούρ-ένα-ποίημα-της-σοφίας-κι/

3 thoughts on “«Μπέτ Σαχούρ», ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου για τη δράση ‘Χριστός Γεννάται’

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s