Κοντά στα Ελαιοτριβεία, Σοφία Κιόρογλου

Νούφαρα

Writink Page

Εκεί κοντά στα ελαιοτριβεία
στους πρόποδες του Όρους των Ελαιών
Σαν κάποτε Ιούδας σε φίλησα.
Τι κι αν έκλαψα;
Η συγνώμη δύσκολο πράμα.

View original post

4 responses to “Κοντά στα Ελαιοτριβεία, Σοφία Κιόρογλου”

    1. Thank you for your kind words!Be blessed!

      Liked by 1 person

  1. Το να ζητήσουμε ειλικρινή συγγνώμη, να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε… δύσκολο…

    Χριστός Ανέστη, Σοφία μου!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: