Πες μου Αλήθειες…-Σοφία Κιόρογλου

Μισώ τα ψέμματα
Γι' αυτό πες μου αλήθειες.
Είναι καλύτερο να με πονέσεις
Θα Είναι η μόνη Αλήθεια 

http://www.poemhunter.com/poem/-11009/

4 comments

  1. Yes, it’s best to tell the truth, even when it hurts…if we always tell the truth we never have to remember the shape of a lie…I love this, Sofia! 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s