Μαχαίρια, Δείκτες, Εγκλήματα – Poem by Sofia Kioroglou

ΣΟΦΙΑ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

imageΖούμε χλιαρά ανώδυνα
Σαν να μην ζούμε.
Ζούμε μετρώντας τα λεπτά
Σκοτώνοντας το Τώρα
Μαχαίρια δείκτες εγκλήματα
με αφορμή πάντα ένα ρολόι.

© Sofia Kioroglou

http://www.poemhunter.com/poem/-10968/

*Image courtesy of Google

View original post

2 thoughts on “Μαχαίρια, Δείκτες, Εγκλήματα – Poem by Sofia Kioroglou

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s