“Πάλη ενάντια σε αρχές και εξουσίες” από την Σοφία Κιόρογλου

Σοφία Κιόρογλου

Πάλη,
Διηνεκής
Του ανθρώπου
Όχι ενάντια σε αίμα και σάρκα,
Αλλά σε Αρχές και Εξουσίες

View original post

3 comments

  1. I am not sure if my translation is accurate but we do not need violence to fight evil…we can do so by arming ourselves with principles and strength drawn from God.

    Liked by 1 person

      • Yayy! I am glad it was accurate enough to get the jest of what you were saying. I love it…it is a beautiful piece because it denounces violence in an attempt to quell the evil around us with love, because God is love!

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s